Дефиниция за MAX memory в wp-config.php

Време за четене: < 1 минута

Съдържание

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' );
  gzip не е засечен