WordPress site и home URL

Време за четене: < 1 минута
define('WP_HOME','http://siteurl.com/');
define('WP_SITEURL','http://siteurl.com/');
Още по темата:  Дефиниция за MAX memory в wp-config.php