Изменения в пазарния дял на системите за изработка на уеб сайтове

Време за четене: 3 минути

При Drupal спадът е от 2.2% на 1.9%, а при Joomla броят на потребителите е намалял от 3.1% на 3.0%

Досега ви запознахме с една доста любопитна тема – популярността на платформата за управление на съдържание WordPress, като искахме да покажем на какво се дължи тя и има ли тенденция пазарният дял на WordPress да продължи да се повишава, както в последните 10 години. Тъй като държим клиентите ни да бъдат запознати с услугите, които избират, и да вземат обосновани и информирани решения, сведохме най-важната според нас информация във вид на статистики, които да ни помогнат да направим конкретни заключения. Оказва се, че за изработката на уеб сайтове WordPress е най-предпочитаната платформа и тя продължава да набира потребители, които качествено да използват всичките ѝ ефективности и преимущества. Когато говорим за предимства, логично възниква въпросът за конкурентните платформи за управление на съдържание. Колко често избирани са те за изработка на уеб сайтове? Как се движат статистиките спрямо техния пазарен дял? Разбира се, тези въпроси възникват логично и затова ние искаме да им обърнем специално внимание.

Ето защо в рамките на този текст последователно ще разгледаме конкурентните на WordPress системи и тяхното развитие в последните няколко години.

От 2018 до 2019 година само за една година, в която пазарният дял на WordPress се повишава с още 1%, то при Joomla и Drupal се забелязва малък спад по отношение на ползвателите. При Drupal спадът е от 2.2% на 1.9%, а при Joomla броят на потребителите е намалял от 3.1% на 3.0%. Както вече знаете Joomla и Drupal са преките конкуренти на WordPress като предпочитани платформи при изработка на уеб сайтове. Въпреки това прави впечатление, че за разлика от WordPress техният пазарен дял преимуществено намалява. Те по никакъв начин не застрашават челната позиция на WordPress, а напротив – отстъпват ѝ още по-силно влияние и ѝ отреждат безапелационно първо място във всички класации и статистики. Трябва да отбележим, че по отношение на годишния растеж на системите за управление на съдържание статистиките бележат по-видими измествания. Забелязваме, че Joomla се свива с 3.2%, а Drupal – с 13.6% за периода от началото на 2018 година до настоящия момент.

  8 неща, които да знаем за WordPress (част 1)

Уеб сайт билдерите тръгват нагоре

Що се отнася до малките платформи като Squarespace и Wix, при тях статистиките се движат в положителна посока. Това се дължи основно на факта, че те са новоформирани системи, които тепърва се налагат на пазара и са устремени към развитие и осъвършенстване на функционалностите както за изработка на уеб сайтове, така и по отношение на възможностите за тяхното правилно управление и за поддръжката им. Статистически погледнато, платформи като Squarespace и Wix бележат бърз растеж в сравнение с техните конкуренти. За съшия период от една година пазарният дял на Squarespace се е увеличил от 0.7% на 1.5%, а пазарният дял на Wix се е увеличил от 0,4% на 1,0%. По отношение на годишния растеж за тези платформи това е стремителен скок с над 100%. Или за да бъдем още по-точни – Squarespace нарасна със 114%, а Wix – със149% в рамките на годината. От това можем да заключим, че докато Joomla и Drupal маркират спад по отношение на потребителите и генерирания интерес в тяхна полза, то Squarespace и Wix стремително се развиват. Това повишаване на интереса и на потребителската насоченост към двете нови и свежи платформи на пазара е почти равно на повишаването на интереса към платформата WordPress. В случая на WordPress обаче говорим за статистики, които остават непроменени повече от 8 години, следователно са се превърнали в една категорична тенденция.

  Какво е WordPress – ръководство за начинаещи

В заключение на гореизложените факти бихме могли да споделим, че иновациите, които “новоизлюпените” системи за управление на съдържанието се стремят да предлагат като функционалности както за изработката на уеб сайтове, така и за тяхното поддържане по стегнат, визуално и информационно обезпечен начин генерира по-висок интерес от страна потребителите спрямо вече утвърдените платформи на пазара. WordPress категорично повежда класациите още със самата си поява, а затвърждаването на позициите му става с всяка изминала година. Когато говорим за изработка на уеб сайтове, WordPress остава най-предпочитаната платформа. За нея можем да кажем, че важи шеговитата фраза: “Колкото повече, толкова повече”.

Разбира се, трябва да обърнем специално внимание на възможностите на WordPress спрямо нейните конкуренти и то не само за изработка на уеб сайтове от различно естество, а по-особено за възможността за създаване на онлайн магазин отново в статистическо отношение. Както и сами се досещате, тук говорим за WooCommerce. В следващия текст от поредицата ще ви разкажем подробно и за това. Следете ни за повече информация!