WordPress е най-предпочитан за изработка на уеб сайтове от 10 години

Както стана ясно в предишния ни текст, WordPress несъмнено е най-популярната платформа за изработка на уеб сайтове. Тя е предпочитана не само за малки сайтове и блогове, споделящи лично творчество или органичено съдържание, а и за големи сайтове и онлайн магазини, които са доста по-тежки и поддържат огромни бази от данни и съдъражние. Достъпността на WordPress я прави предпочитана както от частни лица, така и от големи фирми, които използват интернет пространството като ефективно средство за представяне на бизнеса си. Пазарният дял на WordPress в съотношение с другите системи за управление на съдържанието е значително по-висок с тенденции да остане на челно място, а също така и да се развива качествено и да нараства.

Ето защо в този текст ще ви разкрием как се движи статистически пазарният дял на WordPress през последните няколко години, така че да можем да заключим на какво се дължи популятността му и дали тя ще се увеличава за в бъдеще. От особено значение са също и темповете на развитие, които са определя за позваемостта на платформата и за нейното разпространение сред потребителите. Надяваме се информацията, която ще изложим тук, да ви е полезна при избора на платформа за изработка на уеб сайтове и да можете да изберете качествено и да вземете едно информирано и запознато решение, което да ви помогне да развивате бизнеса си и правилно да управлявате създадените от вас уеб сайтове.

„През 2017 година WordPress захранва 27,3% от всички уеб сайтове в мрежата.“

Започвайки от най-близките до настоящия момент данни, ще излагаме последователното движение на пазарния дял на WordPress в световен мащаб. Известно е, че от началото на 2017 до февруари 2019 година WordPress е повишил пазарния си дял с почти 6%. През 2017 година той захранва 27,3% от всички уеб сайтове в мрежата. В настощия момент платформата поддръжа цели 33% от тях. Скокът само за 2 години е показателен в много отношения. Несъмнено броят на потребителите на WordPress качествено се е увеличил и се и е доверил изработката на уеб сайтовете си на една сигурна, надеждна и лесна за употреба система, която гарантира качествено управление, достъпно за всеки човек без необходимостта да имате определени познания в дадената сфера или да доверявате работата на IT специалисти. Статистиките показват, че този показател със сигурност се превръща в двигател при избора на платформа за изработка на уеб сайтове.

Изработката на уеб сайтове с WordPress – нарастваща тенденции на пазара през последните 10 години

Да се върнем обаче на данните, които сами по себе си обезпечават нашите твърдения. Базирайки се на статистиките на W3Techs, можем да се върнем почти 10 години назад до 2011 година. Тогава пазарният дял на WordPress е бил 13,1% от общата ползваемост на платформи за управление на съдържанието. Още тогава позицията на WordPress спрямо нейните конкуренти е сочела тенденция към висока ползваемост на системата. През 2012 година дялът се повишава на 15,8%. През 2013 година той вече е 17,4%. Следващите години бележат още по-стремително повишаване броя на ползвателите на WordPress, което ще ви покажем в табличен вид:

2014 г. 21%
2015 г. 23.3%
2016 г. 25.6%
2017 г. 27.3%
2018 г. 32%
2019 г. 33%

От тези статистически данни можем да заключим, че в последните 8 години почти закономерно се повишава пазарният дял на WordPress в изботката на уеб сайтове с между 1 и 4% от общия дял на всички системи за управление и поддръжка на съдържание. Наблюдава се също, че няма тенднция към спад на ползваемостта на WordPress. Напротив – все по-стремителното повишаване сочи, че постоянството на платформата скоро ще може да празнува своята безпреценентност на пазара. В настоящия момент платформата WordPress захранва с точност една трета от всички уеб сайтове в интернет пространството. Несъмнено нито една платформа досега не е отбелязвала такъв мощен резултат. Но за това ще поговорим малко по-късно.

Можем да съобщим официално, че към настоящия момент – февруари 2019 година – пълната база от сайтове, който са поддържани от WordPress са 39072. И сами можете да прецените колко голямо количество потребители са доверили изработката на уеб сайтовете си на тази платформа. Тук не застава под върпос тяхното съдържание – то е разнородно и всеобхватно. Затова вече няма място за чудене дали да изработката на уеб сайтове е най-лесна и удобна за ползвателите с WordPress. Статистиките говорят сами за себе си.

Но за да не остава никакво съмнение, ние сме се постарали да проследим и пазарния дял на конкурентните платформи за управление на съдържание. Направете вашия обоснован и информиран избор, проследявайки и останалите ни текстове по темата. Очаквайте повече информация!